Технологията, която стои зад AnyDesk: Просто убедителна!

Какво се крие зад AnyDesk? Защо AnyDesk превъзхожда толкова много всички досегашни решения Remote-Desktopи Screensharing? Основата на този потенциал е една напълно нова техническа концепция при дизайна и при внедряването на софтуера:

 

Видео компресия специално за графичен потребителски интерфейс

Досега предлаганите решения Screensharing и Remote-Desktop използват или остарял и поради това нефункционален метод за намаляване на графичните данни (напр. X11, RDP, VNC), или метод, който е предназначен за графични данни на снимки и филми и не е много подходящ за предаването на графичен потребителски интерфейс с неговите специфични характеристики на изображението (JPEG, H.264). Минималната честота на регенерация на изображението, ниското качество на изображението и високото натоварване на мрежата не предоставят възможност за бърза и приятна работа.

AnyDesk използва с DeskRT метод, който е създаден специално за графичен потребителски интерфейс (Codec) Специалните характеристики на графичния материал, като големи едноцветни полета, висок контраст, остри ръбове, времеви и пространствени повторения на графични елементи или изместване на съдържания на изображението, се използват ефективно от DeskRT и се възпроизвеждат висококачествено.

Дълбоко интегриране в операционната система

За да се захранва DeskRT винаги своевременно с достатъчен графичен материал, задължително е необходимо, той да се извлече без заобиколни пътища от операционната система. Стандартните интерфейси по принцип не са ефективни за това.

С помощта на задълбочени познания за вътрешния начин на работа на операционната система ние успяхме да разработим AnyDesk така, че графичните данни да се получават винаги максимално ефективно от операционната система. При определени обстоятелства дори е възможно, да се види предавано чрез AnyDesk изображение, преди то да се появи на екрана на компютъра на източника. Но и при нормални условия честота на повторенията от 60 изображения за секунда и латентност от по-малко от 16 милисекунди не е нещо необичайно.

Системна архитектура ориентирана към ефективност

За да се достигне минималната латентност и високата честота на регенерация на изображението на AnyDesk е важно съответните графични данни да се обработват максимално ефективно. Наред със съответните ефективни обработващи алгоритми трябва да се внимава особено за това, да не се копират ненужно големи обеми от данни в паметта на компютъра. Това предварително задание има непосредствено въздействие върху софтуерната архитектура.

Така наречения Zero-Copy-дизайн на AnyDesk гарантира, че графичните данни ще бъдат доставени „на шината“ респ. на екрана само на възможно малко, непосредствено необходими обработващи стъпки. За да се достигне това при разработката на AnyDesk почти не са използвани софтуерни стандартни компоненти и библиотеки.

Идеална пригодност за модерни процесори

Екраните и тяхната разделителна способност стават все по-големи; и по този начин и обема на графичните данни, който трябва да се обработва. Но тактовата честота на модерните процеси не се увеличава повече. Вместо това непрекъснато се увеличава броя на ядрата на процесорите. Поради това за модерните, интензивни като данни софтуери е изключително важно, да конфигурират паралелно по възможност големи части от обработката на данни паралелно.

AnyDesks обработката на изображения е създадена от самото начало за използването с модерните многоядрени процесори. Голяма част от работата може да се извършва паралелно и да се разпределя равномерно в ядрата на процесора на едни персонален компютър.

Мултипроцесорна архитектура

Точно както модерните WWW-браузъри и AnyDesk разчита на мултипроцесорна архитектура. Това воде до изключителна стабилност, тъй като последствията он сриване са локало ограничени. Ако са отворени паралелно няколко сесии на AnyDesk - независимо дали те са входящи или изходящи - при програмна грешка се затваря само засегната страница. Другите сесии продължават да текат непроменени.

Също така сигурността на AnyDesk се подобрява от мултипроцесорната архитектура: тя дава възможност само части от програмата да получат повишени права от операционната система, които се нуждаят задължително от това.

Сървърна мрежа защитена от прекъсвания благодарение на Erlang-технологията

Сървърите, които осъществяват обединяването на AnyDesk-участниците в мрежата с Erlang разчитат на една технология, която е разработена специално за телекомуникационни приложения, защитени от прекъсвания.

Особено стабилността и ориентирането към ниска латентност са особено полезни за потребителите на AnyDesk.

Противно на много конкурентни продукти платените варианти на AnyDesk минимална наличност (SLA).

 

AnyDesk за сравнение: Най-бързото Screensharing-решение на света!

В сравнение с всички разпространени конкурентни продукти AnyDesk винаги е на първо място по отношение на честотата на регенерация на изображението и на латентността. Това лесно се доказва чрез еталонни тестови програми. Също така качеството на изображението почти винаги е по-добро.

Benchmark PDF