Teknologia AnyDeskin takana: Yksinkertaisesti vakuuttavaa!

Mitä AnyDeskin takana piilee? Miksi AnyDesk on niin paljon parempi kuin aiemmat etätyöpöytä- ja näytönjakoratkaisut? Täysin uusi tekninen lähestymistapa muotoilussa ja ohjelmiston toteutuksessa ovat tehokkuuden perusta:

Videokompressio erityisesti graafisille käyttöliittymille

Tähän mennessä käytettävissä olleet näytönjako- ja etätyöpöytäratkaisut käyttävät joko vanhentunutta ja siksi heikompaa kuvatietojen pelkistysmenetelmää (esim. X11, RDP, VNC) tai menetelmää, jonka on suunniteltu valokuville ja elokuville ja soveltuu huonosti erityisiä kuvaominaisuuksia omaaville graafisille käyttöliittymille (JPEG, H.264). Alhainen kuvantoistotaajuus, heikko kuvanlaatu ja korkea verkon kuormitus tekevät sujuvasta ja rennosta työskentelystä mahdotonta.

AnyDesk käyttää DeskRT:n avulla erityisesti graafisille käyttöliittymille suunniteltua menetelmää (koodekki). Kuvamateriaalin erityisiä ominaisuuksia, kuten suuria, yksivärisiä pintoja, suuria kontrasteja, teräviä kulmia, kuvaelementtien ajallista ja tilallista toistoa tai kuvasisältöjen siirtämistä, hyödynnetään tehokkaasti ja toistetaan korkealaatuisesti DeskRT:llä

Integrointi käyttöjärjestelmään

Jotta DeskRT saa aina riittävästi kuvamateriaalia, on ehdottoman välttämätöntä, että se poimitaan suoraan käyttöjärjestelmästä. Tavanomaiset rajapinnat ovat yleensä tehottomia.

Käyttöjärjestelmän sisäisten toimintatapojen kattavan tuntemuksen avulla pystyimme kehittämään AnyDeskiä niin, että se saa kuvatiedot käyttöjärjestelmästä aina maksimaalisen tehokkaasti. Tietyissä olosuhteissa on jopa mahdollista nähdä AnyDeskin kautta siirretty kuva ennen kuin se tulee näkyviin lähdetietokoneen näytölle. Mutta myös normaaleissa olosuhteissa 60 kuvan toistotaajuus sekunnissa ja alle 16 millisekunnin viive eivät ole epätavallisia.

Tehokkuuteen suunnattu järjestelmän arkkitehtuuri

Jotta saavutetaan AnyDeskin vähäinen viive ja korkeat kuvantoistotaajuudet, on tärkeää, että kuvatietoja työstetään mahdollisimman tehokkaasti. Vastaavan tehokkaiden työstöalgoritmien lisäksi on erityisesti huolehdittava siitä, että tietokoneen muistiin ei kopioida suuria tietomääriä tarpeettomasti. Tällä tavoitteella on välittömät vaikutukset ohjelmistoarkkitehtuurin suunnitteluun.

AnyDeskin niin sanottu zero-copy-muotoilu varmistaa, että kuvatiedot tuodaan näytölle mahdollisimman vähäisillä, vain ehdottomasti välttämättömillä työstövaiheilla. Tämän saavuttamiseksi AnyDeskin kehityksessä luovuttiin lähes täysin ohjelmiston vakiokomponenteista ja -kirjastoista.

Ihanteellinen soveltuvuus moderneille prosessoreille

Näytöt ja niiden resoluutiot muuttuvat yhä suuremmiksi; ja sitä mukaa myös työstettävien kuvatietojen määrä kasvaa. Modernien prosessorien toistotaajuus ei kuitenkaan enää nouse. Sen sijaan kuitenkin prosessorin ydinten määrä nousee jatkuvasti. Modernille, dataintensiiviselle ohjelmistolle on erittäin tärkeää, että mahdollisimman suuri osa tietojenkäsittelystä on parallelisoitavissa.

AnyDeskin kuvankäsittely suunniteltiin alusta lähtien moderneilla moniydinprosessoreilla käytettäväksi. Suurin osa työstä on parallelisoitavissa ja se voidaan jakaa tasaisesti kaikille PC:n prosessin ytimille.

Multiprosessiarkkitehtuuri

AnyDesk käyttää multiprosessiarkkitehtuuria kuten modernit verkkoselaimet. Tämä parantaa huomattavasti häiriönkestävyyttä, koska häiriön seuraukset on rajoitettu paikallisesti. Mikäli AnyDeskin on avattuna useampia istuntoja samanaikaisesti, tulevia tai lähteviä, ohjelmavian sattuessa vain kyseinen istunto sulkeutuu. Muut istunnot jatkuvat muuttumattomina.

Myös AnyDeskin turvallisuus paranee multiprosessiarkkitehtuurin avulla: Se mahdollistaa sen, että ohjelmalohkot saavat käyttöjärjestelmältä laajennetut pääsyoikeudet, joita ne ehdottomasti tarvitsevat.

Viankestävä palvelinverkko Erlang-tekniikan ansiosta

AnyDesk-osallistujien verkottumisen mahdollistavat palvelimet käyttävät Erlang-teknikkaa, joka kehitettiin erityisesti viankestäviä telekommunikaatiosovelluksia varten.

Erityisesti häiriönkestävyys ja vähäisiin viiveisiin optimointi ovat hyödyksi AnyDesk-käyttäjille.

Toisin kuin monet kilpailevat tuotteet, AnyDeskin maksulliset vaihtoehdot tarjoavat aina taatun vähimmäiskäytettävyyden (SLA).

 

AnyDesk vertailussa: Maailman nopein näytönjakoratkaisu

Verrattuna kaikkiin yleisimpiin kilpaileviin tuotteisiin AnyDesk on kuvantoistotaajuuksineen ja viiveineen numero ykkönen. Tämä on helposti todistettavissa vertailemalla. Myös kuvanlaatu on lähes aina parempi./p>

Benchmark PDF