Neogranièene

S AnyDeskom imate na svom PC-jusve svoje datoteke i programe uvijek i svugdje uza se. Jeste li kopirali sve važne datoteke? Smijete li na putu na svom laptopu koristiti softver s vašeg uredskog PC-ja. Što uèiniti ako vam netko s Vašeg laptopa ukrade osjetljive podatke? Želite li meðutim doista svoje najvažnije poslovne tajne povjeriti Cloude servisima? Neka Vas to više ne brine.

Naša globalna serverska mrežaomoguæuje da sa svakog mjesta uspostavljate sigurnu i najbržu moguæu vezu.

Bez ogranièenja brzine prijenosa

Ukljuèite Turbo. AnyDesk je s DeskRTuveo inovativni video codec koji je specijalno razvijen za prijenos sadržaja zaslona. Time je AnyDesk uvelike nadmašio sve dosad na tržištu postojeæa Remote Desktop i Screensharing rješenja kada je rijeè o brzini i kvaliteti slike.

Naši se serveri oslanjaju na Erlangtehnologiju koja je specijalno razvijena za velike i od ispadanja osigurane telefonske mreže. Anydesk je stoga iznimno pouzdan. A naše Vam je rješenje na taj naèin uvijek na raspolaganju kada ga zatrebate.

Bezbrižno i opušteno

Vjerujemo da bi dobar softver trebao poveæati vašu produktivnost. AnyDesk stoga potiho obavlja svoj posao u pozadini ne ometajuæi Vas pritom. S Anydeskom više ne predstavljaju problem aplikacije koje s konvencionalnim Remote Desktop softverom nisu bile izvedive kao npr. CAD, video editing ili opušteni višesatni rad s Office softverom.

Unatoè svoj toj svestranosti AnyDesk je zaèuðujuæe jednostavan za rukovanje: sve su funkcije s tek nekoliko klikova dostupne u lako razumljivom korisnièkom suèelju.

Sigurno

Neka vas ne zavaraju obeæanja o sigurnosti drugih dobavljaèa. S TLS 1.2AnyDesk pruža istu tehnologiju koja se primjenjuje i kod online bankarstva.

Oba povezana sudionika se kriptografski autentificiraju. Samo je tako zajamèena sigurnost da ste doista povezani s željenim mjestom rada. Time je AnyDesk ID osiguran od falsificiranja.

Èak je i programska datoteka AnyDeska sama osigurana od manipulacije.

Fleksibilno

Višestruke moguænosti primjene AnyDeska olakšat æe Vam svakodnevnu rutinu. Bez obzira radilo se o radu kod kuæe ili u uredu na Vašem radnom mjestu.

Za povremeno privatno korištenje AnyDesk je besplatan. Želite li AnyDesk redovito koristiti? Odaberite u tom sluèaju naše jednostavno i fleksibilno kreiranoTarife. One se istièu korisnim dodatnim znaèajkama za privatne osobe koje program èesto koriste ili za primjenu u poduzeæima.

Prenosiv

Ne volite nepotrebne prevelike programe? AnyDesk je lagan i koristan pratitelj. Samo 1 MB velika programska datoteka može se vrlo brzo preuzeti i ne mora se instalirati. Za aktiviranje AnyDeska dovoljan je samo jedan klik. Jednostavno pritisnuti na start i krenuti, èak i bez administrativnih prava. Na USB stiku Anydesk možete svugdje ponijeti sobom.

A ako pak Anydesk želite instalirati na raèunalo i za to Vam treba samo nekoliko klikova. Svaki æete PC brzo namjestiti za siguran i jednostavan pristup s AnyDeskom