Teknologien bak AnyDesk Rett og slett overbevisende!

Hva ligger bak AnyDesk? Hvorfor er AnyDesk klart bedre enn andre Remote-Desktop-løsninger? Grunnlaget for den gode ytelsen er en helt ny teknisk tilnærming i utforming og gjennomføring av denne programvaren.

Videokompresjon spesielt for grafisk brukergrensesnitt.

Tidligere tilgjengelige løsninger for skjermdeling og Remote-Desktop (eksternt skrivebord) er enten en utdatert og derfor ytelsessvak metode for bildedatareduksjon (f.eks X11, RDP, VNC), eller en metode som er utviklet for bildemateriale for fotografier og filmer og for overføring av grafiske brukergrensesnitt med dets spesifikke bildeegenskaper og som egner seg svært dårlig (JPEG, H.264). Dårligere bilderepetisjonsfrekvens, bildekvalitet og høy nettutnyttelsesgrad gjør det umulig å oppnå god flyt i arbeidet uten stress.

AnyDesk har med DeskRT laget en metode spesielt tenkt for grafiske brukergrensesnitt, (codec). Bildematerialets spesielle egenskaper, som for eksempel store områder med én farge, høy kontrast, skarpe kanter, temporal og romlig repetisjon av bildeelementer eller flytting av bildeinnhold blir effektivt utnyttet og gjengitt med høy kvalitet når man benytter DeskRT.

Dypt integrert i operativsystemet

For at DeskRT alltid raskt skal kunne yte tilstrekkelig bildemateriale er det helt nødvendig å unngå omveier i operativsystemet. Gjengs grensesnitt er imidlertid som regel ikke effektivt nok.

Med vår omfattende kunnskap om det internarbeidet i operativsystemet, har vi utviklet AnyDesk slik at operativsystemet overfører bildedataene med maksimal effektivitet. I gitte omstendigheter er det til og med mulig å se et bilde som er overført med AnyDesk før det vises på skjermen til kildedatamaskinen. Men også under normale betingelser er repitisjonsfrekvensen for 60 bilder pr sekund og en ventetid på mindre enn 16 millisekunder ikke uvanlig.

Fokus på effektiv systemarkitektur

For å oppnå kort ventetid og høy bilderepetisjonsfrekvens med AnyDesk er det viktig å behandle de oppnådde bildedataene så effektiv som mulig. I tillegg til tilsvarende effektive prosesseringsalgoritmer må man være spesielt oppmerksom på at store mengder data ikke blir unødvendig kopiert til datamaskinminnet. Denne retningslinjen har direkte innvirkning på utformingen av programvarearkitekturen.

AnyDesks såkalte Zer-Copy-Design, utforming for nullkopiering, sikrer at bildedataene i minst mulig og kun de aller nødvendigste behandlingstrinn overføres "til linjen", henholdsvis på skjermen. For å oppnå dette, avstod man nesten fullstendig standard programkomponenter og -biblioteker i utviklingen av AnyDesk.

Egner seg spesielt for moderne prosessorer

Skjermer og skjermenes oppløsning blir større, og dermed mengden av bildedata som skal behandles. Klokkefrekvensen på moderne prosessorer, øker derimot ikke lenger. Antall prosessorkjerner øker imidlertid stadig. Derfor er det ekstremt viktig for moderne, dataintensive programvare å utforme en størst mulig del av den parallelliserbare dataprosesseringen

AnyDesks bildebehandling er fra starten av utviklet for bruk med moderne multi core-prosessorer. et meste av arbeidet er parallelliserbart og kan fordeles jevnt i alle prosessorkjernene i en PC.

Multiprosessor-arkitektur

Akkurat som en moderne nettleser satser også AnyDesk på en moderne multiprosess-arkitektur. Dette gjør den vesentlig mer robust fordi konsekvensene av en datakræsj begrenses til den lokale maskinen. Hvis man åpner flere økter på AnyDesk samtidig, både innkommende og utgående - vil en programfeil kun berøre denne ene økten. De andre øktene blir ikke berørt av feilen.

Også sikkerheten i AnyDesk forbedres med multiprosessor arkitekturen. Dette gjør det mulig bare å beholde operativsystemets forhøyede tilgjengelighet, noe som er tvingende nødvendig.

Servernettverk som er sikret mot feil takket være Erlang-tekonologien

Serveren som gjør nettverksorganiseringen mulig for AnyDesk-deltakerne angir med Erlang en teknologi som er spesielt utviklet for bruk av telekommunikasjonsutstyr som er sikret mot feil.

Spesielt robustheten og optimaliseringen kommer brukerne av AnyDesk tilgode.

I motsetning til mange konkurrerende produkter, tilbyr de betalte versjonene av AnyDesk derfor en garantert minimum tilgjengelighet (SLA).

 

Ammenlignet med AnyDesk: Verdens raskeste bildedelingsløsning!

Sammenlignet med alle populære konkurrentene er AnyDesk alltid langt foran med hensyn til bilderepetisjonsfrekvens og ventetid. Dette han enkelt bevises med standardverdier. Til og med bildekvaliteten er alltid bedre.

Benchmark PDF