AnyDeskin temelinde yatan teknoloji: Kesinlikle etkileyici!

AnyDeskin temelinde ne yatıyor? AnyDeski tüm önceki Uzak Masaüstü ve Ekran Paylaşım çözümlerinden belirgin biçimde üstün kılan şey ne? Bu performansın temelinde hem tasarım hem de yazılımın uygulamasına ilişkin yepyeni bir teknolojik yaklaşım yatıyor:

Kullanıcı grafik arabirimine yönelik özel video sıkıştırma özelliği

Şu ana dek piyasaya sürülen ekran paylaşım ve uzak masaüstü çözümlerinde eskimiş ve bu yüzden de performansı düşük olan bir görüntü veri indirgeme algoritması (örn: X11, RDP, VNC) ya da fotoğraf ve film gibi görüntü materyalleri için tasarlanmış olan, bu yüzden de görüntü özellikleri grafik kullanıcı arabirimi iletimine hiç uygun olmayan (JPEG, H.264) bir algoritma kullanılıyor. Düşük ekran yenileme hızı, düşük görüntü kalitesi ve yoğun ağ yüküne bağlı olarak kesintisiz ve rahat çalışmak imkansız hale geliyor.

AnyDesk ise DeskRT ile kullanıcı grafik arabirimi için tasarlanan bir algoritma (codec) kullanıyor. Görüntü materyallerine ait geniş tek renkli yüzeyler, yüksek kontrast oranı, net kenarlar, görüntü öğelerinin zaman ve mekansal tekrarı gibi özellikler ya da görüntü içeriğinin taşınması DeskRT sayesinde etkin biçimde kullanılıyor ve kaliteli biçimde yürütülebiliyor.

İşletim sistemine derinlemesine entegrasyon

DeskRT sistemine sürekli olarak zamanında ve yeterli görüntü materyali sağlanabilmesi açısından, materyalin işletim sisteminden doğrudan çıkarılması önem taşıyor. Bunu sağlayacak mevcut arabirimler ise genelde çok verimsiz.

İşletim sisteminin çalışma yapısına dair geniş kapsamlı bilgi birikimimiz sayesinde AnyDesk programını görüntü verilerini işletim sisteminden maksimum verimlilikte alacak şekilde geliştirdik. Öyle ki bazı belirli durumlarda görüntü içeriğini kaynak bilgisayarın ekranında belirmeden önce AnyDesk üzerinden görmek bile mümkün olabiliyor. Normal çalışma koşullarında ise saniyede 60 yarı resim hızı ve 16 milisaniyelik gecikme gibi değerler sıkça görülebiliyor.

Verimlilik odaklı sistem mimarisi

AnyDesk ile düşük gecikme ve yüksek ekran yenileme hızı elde edebilmek için nihai görüntü verilerinin en verimli biçimde işlenmesi önem taşıyor. Bu verimli görüntü işleme algoritmalarına ek olarak büyük boyutlu verilerin bilgisayar hafızasına gereksiz şekilde kopyalanmamasına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Bu gereksinim yazılım mimarisinin tasarımı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip.

AnyDeskin Zero Copy (sıfır kopyalama) adı verilen özelliği görüntü verilerinin en az sayıda ve yalnızca en gerekli görüntü işleme adımlarından geçerek "hat üzerine" ve sonra da ekrana taşınmasını sağlıyor. Bunu sağlayabilmek için AnyDeskin tasarımı sırasında standart yazılım bileşenleri ve literatürün kullanımından neredeyse tamamen kaçınıldı.

Modern işlemciler için ideal

Ekranlar ve ekran çözünürlükleri sürekli büyürken, işlenmesi gereken görüntü verilerinin boyutu da artıyor. Modern işlemcilerin saat vurum hızı ise artış göstermiyor. Bunun yerine ise işlemci çekirdeği sayısının arttığını görüyoruz. Bu nedenle veri yoğunluğu içeren modern yazılımların genel olarak veri işleme sürecinin büyük kısmını paralel biçimde gerçekleştirecek şekilde tasarlanması önem taşıyor.

AnyDesk görüntü işleme sistemi en başından itibaren çok çekirdekli modern işlemcilerle birlikte kullanılacak şekilde tasarlandı. İşin en büyük kısmı paralel olarak yürütülüp bilgisayar üzerindeki tüm işlemci çekirdeklerine eşit oranda paylaştırılabiliyor.

Çoklu işlem mimarisi

Modern internet tarayıcılarında olduğu gibi AnyDesk de çoklu işlem mimarisi üzerine kuruldu. Bu sayede kilitlenmeler yerel olarak sınırlandırıldığından, sağlamlık büyük oranda sağlanmış oluyor. Birden fazla AnyDesk oturumunun - gelen ya da giden olarak - aynı anda açılması durumunda, program hata verdiğinde yalnızca hatadan etkilenen oturum kapatılıyor. Diğer oturumlar ise aynı şekilde çalışmaya devam ediyor.

AnyDesk çoklu işlem mimarisinin güvenliğe de katkısı var: Bu mimari sayesinde işletim sisteminden yalnızca zorunluluğu bulunan program parçalarının yükseltilmiş erişim hakkı alması sağlanıyor.

Erlang teknolojisi sayesinde arızalara karşı korumalı sunucu ağı

AnyDesk katılımcılarının ağ oluşturmasını sağlayan sunucular arızalara karşı korumalı telekomünikasyon uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş olan Erlang adlı bir teknolojiye dayanıyor.

Özellikle sağlamlık ve optimum seviyedeki düşük gecikme değerleri AnyDesk kullanıcıları açısından doğrudan fayda sağlıyor.

Rakip firmaların ürünlerinin aksine AnyDeskin ücretli sürümleri bu açıdan asgari seviyede erişim garantisi sunuyor (Hizmet Seviyesi Anlaşması).

AnyDeskin farkı: Dünyanın en hızlı Ekran Paylaşım çözümü olması!

Piyasada bulunan rakip firmalara ait popüler ürünlerle karşılaştırıldığında AnyDesk ekran yenileme hızı ve gecikme değerleri ile ipi göğüslüyor. Bunu karşılaştırmalı testlerle kolayca görmek mümkün. Görüntü kalitesi de neredeyse her zaman daha yüksek.

Benchmark PDF