• Twitter
  • Facebook
  • Google+
Sales Hotline: +1 6479468937

Ditt Skrivebord Alltid og til en hver tid til stede.

Local Desktop Cursor Local Desktop Window
Remote Desktop Cursor Remote Desktop Window
Laer mer

Jobbe sammen? Ute og reiser og tilgjengelighet til dataene dine? Vise venner ferievideoen?
Med AnyDesk er ikke det noe problem. Og dataene dine blir hjemme.

Se Remote-Desktop med andre øyne!

Du kjenner til fjern-skrivebord slik de har vært til nå; trege og møysommelige. Mens vi utviklet AnyDesk, tok vi et skritt tilbake og stilte oss grunnleggende spørsmål. Hvordan skal fjern-skrivebord virke? Hva kan man oppnå med moderne data-hardware? Slik utviklet vi AnyDesk, som er ny fra grunnen av. DeskRT er kjernen: En ny, effektiv prosess for bildeoverføring som er spesiallaget for grafiske betjeningsoverflater. Med det er AnyDesk et viktig skritt foran.

Konkurrentene hevder at de utelukkende kan garantere en bildeoverføring som flyter. Mens AnyDesk, verdens raskeste bruk av Remote-Desktop, holder dette løftet. Når man kan bruke AnyDesk blir det helt umulig å forstå at man kunne bruke tidligere Remote-Desktop-programvare.

(more is better)

Gjengivelseshastighet

AnyDesk overfører med 60 bilder pr. sekund i lokalt nett og via en rekke internettforbindelser betydelig mer enn alle andre fjern-skrivebord-applikasjoner. Dermed gjengis de bevegelsene som vises på skjermen via AnyDesk med maksimal flyt og greit, siden nesten alle PC-skjermer gjengir 60 bilder i sekundet. Slik gjør AnyDesk det mulig å arbeide jevnt.

(less is better)

Latens

En så liten latens som mulig er essensielt når man arbeider på et fjern-skrivebord. Jo mindre latensen er, jo raskere reagerer den styrte PC‘en på tasting. Ettersom internettforbindelser alltid trenger en viss tid for å kunne overføre data fraen PC til en annen, er det særlig viktig at AnyDesk selv, så framt det er mulig,ikke skaper ytterligere treghet. I det lokale nettverket ligger AnyDesks latens på under 16 millisekunder og er dermed ikke lenger merkbar.

(less is better)

Datavolumer

Ved bruk av et fjern-skrivebord-verktøy via internett er en så effektiv bruk av den båndbredden som er til rådighet, avgjørende. Dette gjelder i særlig grad når man arbeider på mobile internettilkoblinger som UMTS. AnyDesks båndbreddeeffektivitet gjør det mulig å arbeide med flyt og greit allerede når den båndbredden som er til rådighet er 100 kB/s. Men også når båndbredden er mindre enn dette er AnyDesk betydelig bedre enn konkurrenters produkter.

Stilig uavhengighet

AnyDesk gir for første gang muligheten til å jobbe lange økter med god flyt uten å bli sliten med en ekstern PC. Du har rask og pålitelig tilgjengelighet til alle programmer, filer og instillinger til både hjemme- og kontor-PC-ene uten irriterende nettverkskonfigurasjoner. Og dataene blir der de hører hjemme: på din egen PC.

Enkelt samarbeid

Oppnå mer sammen. AnyDesk er utmerket også til online samarbeid. Med valgfri visning med to musepekere kan man i fellesskap redigere tekster, bilder eller andre dokumenter. Meget enkelt, raskt og uten at man må overlate filene til en onlinetjeneste.

Avslappet fjernvedlikehold

Det er moro å hjelpe når det er komfortabelt. AnyDesk kan mye mer enn bare administrere Remote-Desktop og Remote-Support. Det betyr jo ikke at vi ikke kan stråle også på dette området. Når betjeningen går flytende går installasjonen av skriveren eller det nye CRM-verktøyet av seg selv.

Test oss!

Fremdeles skeptisk?Se selv. Du kan prøve AnyDesk med en gang uten forpliktelser. Test AnyDesk med en gang uten å måtte gi irriterende kontaktinformasjon. Du kan styre PC-ene som du ønsker å fjernstyre med AnyDesk med tre klikk, du kan laste ned, starte og oppnå direkteforbindelse. Enklere blir det ikke.