Έξυπνες επιλογές –
έξυπνη εξοικονόμηση

Μάθετε ποια άδεια ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Solo
14,90 $
ανά μήνα (ετήσια χρέωση).
Σύνολο δυνατοτήτων για
εταιρείες μεμονωμένων ατόμων.

Περιλαμβάνει

 • 1 εξουσιοδοτημένος χρήστης με 3 συσκευές σύνδεσης
 • 1 εξερχόμενη σύνδεση
 • Έως 100 διαχειριζόμενες συσκευές (Πρόσβαση χωρίς επιτήρηση)
 • Απεριόριστες συσκευές για σύνδεση (Διαδραστική πρόσβαση)
 • Λειτουργίες για ιδιώτες
 • Υποστήριξη κινητών συσκευών
καλύτερη αξία
Standard
29,90 $
ανά μήνα (ετήσια χρέωση).
Ολοκληρωμένο σύνολο λειτουργιών
για μικρές ομάδες.

Περιλαμβάνει

 • 20 αδειοδοτημένοι χρήστες σε μια ομάδα
 • 1 εξερχόμενη σύνδεση (προσθέστε έως και 20)
 • Έως 500 διαχειριζόμενες συσκευές (Πρόσβαση χωρίς παρακολούθηση)
 • Απεριόριστες συσκευές για σύνδεση (Διαδραστική πρόσβαση)
 • Τυπική διαχείριση χρηστών
 • Εργαλείο δημιουργίας προσαρμοσμένου προγράμματος πελάτη
 • Υποστήριξη κινητών συσκευών
 • Περιλαμβάνεται η διαχείριση κινητών συσκευών
Advance
79,90 $
ανά μήνα (ετήσια χρέωση).
Σύνολο εκτεταμένων λειτουργιών για την υποστήριξη
πρόσθετων επιχειρηματικών αναγκών.

Περιλαμβάνει

 • 100 αδειοδοτημένοι χρήστες σε μια ομάδα
 • 2 ταυτόχρονες συνδέσεις (προσθέστε έως και 50)
 • Έως 1000 διαχειριζόμενες συσκευές (Πρόσβαση χωρίς επιτήρηση)
 • Απεριόριστες συσκευές για σύνδεση (Διαδραστική πρόσβαση)
 • Προηγμένη διαχείριση χρηστών
 • Εργαλείο δημιουργίας προσαρμοσμένου προγράμματος πελάτη
 • Διεπαφή γραμμής εντολών
 • Mass Deployment (MSI)
 • Πολιτικές ομάδας
 • Τηλεφωνική υποστήριξη
 • Υποστήριξη κινητών συσκευών
 • Περιλαμβάνεται η διαχείριση κινητών συσκευών
Χρειάζεστε περισσότερα από την άδειά σας; Go Ultimate
Μάθετε ποια άδεια ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Ανακάλυψτε περισσότερα

Χρειάζεστε περισσότερα από την άδειά σας;
Υποστήριξη κινητών συσκευών (Android & iOS)
Διαχειριζόμενες συσκευές (Πρόσβαση χωρίς παρακολούθηση)
3
100
500
1000
2000
Διαχειριζόμενες συσκευές (Διαθέσιμο πρόσθετο)
Ενεργοποίηση της συνεδρίας
Μεταφορά αρχείων
Απομακρυσμένη επανεκκίνηση
Απομακρυσμένη εκτύπωση
Πρωτόκολλο διαδικτύου TCP
1 (με εγγεγραμμένο λογαριασμό)
1 προς τα εμπρός
και προς τα πίσω
Wake-On-LAN
Δυναμική διαμόρφωση προγράμματος πελάτη
Προσαρμοσμένο ψευδώνυμο
Χώρος ονομάτων (Πρόσθετο)
Προσαρμοσμένο πρόγραμμα πελάτη
Προσαρμογή εμπορικού σήματος
REST API
Βιβλίο διευθύνσεων
1 βιβλίοδιευθύνσεων,
5 καταχωρήσεις (με εγγεγραμμένο λογαριασμό)
1 βιβλίο διευθύνσεων,
100 καταχωρήσεις
6 βιβλία διευθύνσεων
(1 προσωπικό, 5 κοινόχρηστα)
16 βιβλία διευθύνσεων
(1 προσωπικό, 15 κοινόχρηστα)
Απεριόριστα βιβλία διευθύνσεων
& καταχωρήσεις
Εγγραφή περιόδου λειτουργίας
Καταγραφή περιόδου λειτουργίας
Μόνο στη συσκευή
Διαθέσιμο στο διαδίκτυο (5 πιο πρόσφατες)
Διαθέσιμο διαδικτυακά για την ομάδα
Διαθέσιμο διαδικτυακά για την ομάδα
Διαθέσιμο διαδικτυακά για τον οργανισμό
Διεπαφή γραμμής εντολών
Περιορισμένη υποστήριξη
Περιορισμένη υποστήριξη
Πολιτικές ομάδας
Περιορισμένο
Επιλογές εγκατάστασης μέσω πακέτου MSI
Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
Απομνημόνευση ρυθμίσεων συνεδρίας
Προσαρμοσμένα προφίλ αδειών περιόδου λειτουργίας
1 προφίλ
3 προφίλ
Διαχείριση δικαιωμάτων στο my.anydesk II
Προκαθορισμένοι
Προσαρμόσιμοι
Απενεργοποίηση αυτόματης ενημέρωσης
Αυτόματη αποσύνδεση
Λειτουργία απορρήτου
AnyDesk On-Premises
Ενιαία πρόσβαση
Διαχείριση χρηστών
Standard
Advanced
Προσαρμόσιμοι
Χώρος ονομάτων (Πρόσθετο)
Συνομιλία κειμένου
Λευκός πίνακας
Πρόσκληση περιόδου λειτουργίας
Κέντρο βοήθειας
Ενεργή τεχνική υποστήριξη (εισιτήριο, ζωντανή συνομιλία)
Τηλεφωνική υποστήριξη
Διαχείριση πολύτιμων πόρων για πελάτες
Δωρεάν
Solo
Standard
Advance
Ultimate
Πρόσβαση και έλεγχος
Υποστήριξη κινητών συσκευών (Android & iOS)
Διαχειριζόμενες συσκευές (Πρόσβαση χωρίς παρακολούθηση) 3 100 500 1000 2000
Διαχειριζόμενες συσκευές (Διαθέσιμο πρόσθετο)
Ενεργοποίηση της συνεδρίας
Μεταφορά αρχείων
Απομακρυσμένη επανεκκίνηση
Απομακρυσμένη εκτύπωση
Πρωτόκολλο διαδικτύου TCP 1 (με εγγεγραμμένο λογαριασμό) 1 προς τα εμπρός
και προς τα πίσω
Wake-On-LAN
Διαχείριση και προσαρμογή
Δυναμική διαμόρφωση προγράμματος πελάτη
Προσαρμοσμένο ψευδώνυμο
Χώρος ονομάτων (Πρόσθετο)
Προσαρμοσμένο πρόγραμμα πελάτη
Προσαρμογή εμπορικού σήματος
REST API
Βιβλίο διευθύνσεων 1 βιβλίοδιευθύνσεων,
5 καταχωρήσεις (με εγγεγραμμένο λογαριασμό)
1 βιβλίο διευθύνσεων,
100 καταχωρήσεις
6 βιβλία διευθύνσεων
(1 προσωπικό, 5 κοινόχρηστα)
16 βιβλία διευθύνσεων
(1 προσωπικό, 15 κοινόχρηστα)
Απεριόριστα βιβλία διευθύνσεων
& καταχωρήσεις
Εγγραφή περιόδου λειτουργίας
Καταγραφή περιόδου λειτουργίας Μόνο στη συσκευή Διαθέσιμο στο διαδίκτυο (5 πιο πρόσφατες) Διαθέσιμο διαδικτυακά για την ομάδα Διαθέσιμο διαδικτυακά για την ομάδα Διαθέσιμο διαδικτυακά για τον οργανισμό
Διεπαφή γραμμής εντολών Περιορισμένη υποστήριξη Περιορισμένη υποστήριξη
Πολιτικές ομάδας
Επιλογές εγκατάστασης μέσω πακέτου MSI
Ασφάλεια και απόρρητο
Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
Απομνημόνευση ρυθμίσεων συνεδρίας
Προσαρμοσμένα προφίλ αδειών περιόδου λειτουργίας
Διαχείριση δικαιωμάτων στο my.anydesk II
Απενεργοποίηση αυτόματης ενημέρωσης
Αυτόματη αποσύνδεση
Λειτουργία απορρήτου
AnyDesk On-Premises
Ενιαία πρόσβαση
Διαχείριση χρηστών Standard Advanced Προσαρμόσιμοι
Χώρος ονομάτων (Πρόσθετο)
Συνεργασία
Συνομιλία κειμένου
Λευκός πίνακας
Πρόσκληση περιόδου λειτουργίας
Υποστήριξη
Κέντρο βοήθειας
Ενεργή τεχνική υποστήριξη (εισιτήριο, ζωντανή συνομιλία)
Τηλεφωνική υποστήριξη
Διαχείριση πολύτιμων πόρων για πελάτες

Δεν είστε σίγουροι ποια άδεια ταιριάζει στις ανάγκες σας;

Καθοδηγούμε τα σχέδιά μας σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Διαμορφωτή αδειών χρήσης

Το εμπιστεύονται περισσότεροι από 170.000 πελάτες

«Το AnyDesk είναι απαραίτητο εργαλείο για εμάς επειδή παρέχει υψηλή ποιότητα μετάδοσης χάρη στον κωδικοποιητή πραγματικού χρόνου.»

Tim Herrmann, Λειτουργική διαχείριση του Ερευνητικού κέντρου, Ερευνητικό κέντρο Magdeburg

«Η εγκατάσταση ήταν απλή, ήταν έτοιμο σε δευτερόλεπτα. Αυτό το επαγγελματικό εργαλείο είναι χρήσιμο τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες χρήστες. Το προτιμώ επειδή μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.»

Mike H., Στέλεχος μάρκετινγκ

«Το λατρεύω αυτό το πρόγραμμα, ενσωματώνεται εύκολα και μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε πολλές συσκευές και να έχω το ίδιο αποτέλεσμα. Το χρησιμοποιώ συχνά για να παρέχω υποστήριξη σε πελάτες που θέλουν να λύσουν απορίες. Είναι από τα πιο επιδραστικά λογισμικά απομακρυσμένης σύνδεσης της τελευταίας δεκαετίας.»

Roberto S., Προγραμματιστής

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Προς το παρόν, προσφέρουμε συνδρομές σε ετήσια βάση και ετήσιες χρεώσεις.

Κατανοούμε ότι η αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης είναι σημαντική για εσάς. Επομένως, η σύμβασή σας θα ανανεώνεται αυτόματα εκτός και αν μας ενημερώσετε εκ των προτέρων.

Δεχόμαστε πληρωμές μέσω Visa, Mastercard, American Express, JCB και PayPal. Τα τραπεζικά εμβάσματα γίνονται δεκτά στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία.

Αν θέλετε να ξεκινήσετε με την απομακρυσμένη πρόσβαση, χρειάζεστε μια έγκυρη άδεια χρήσης για τον αντίστοιχο λογαριασμό , π.χ. μέσω μιας διεύθυνσης ή ψευδωνύμου AnyDesk. Χρήστης νοείται ο εκκινητής μιας περιόδου λειτουργίας.

Με κάθε συνδρομή, μπορούν να εγγραφούν συσκευές ανάλογα με το μέγεθος της άδειας. Ένας χρήστης, για παράδειγμα, μπορεί να συνδεθεί και να ξεκινήσει συνδέσεις μέχρι 3 συσκευές παράλληλα.

Μπορείτε να μετονομάσετε τη διεύθυνση AnyDesk (π.χ. 123 456 789) επιλέγοντας ένα διαθέσιμο ψευδώνυμο στον τομέα @AD (παράδειγμα My.Name@AD). Η επιλογή χώρου ονομάτων σάς επιτρέπει να καθορίσετε ένα ατομικό χώρο ονομάτων διαθέσιμο μόνο σε εσάς, π.χ. My.Name@CompanyName.

Όχι, μόνο ο εκκινητής της σύνδεσης χρειάζεται άδεια, οι συμμετέχοντες συνδέονται δωρεάν.

Το AnyDesk είναι δωρεάν για προσωπική χρήση και προσφέρει ένα περιορισμένο σύνολο λειτουργιών και υποστήριξης. Για επαγγελματική χρήση, απαιτείται άδεια. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για τα πλεονεκτήματα της συνδρομής. Εάν δεν είστε σίγουροι, κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για τις διαφορές μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής χρήσης.

Προσφέρουμε 4 άδειες επί πληρωμή: Solo, Standard, Advanced και Ultimate. Κάθε άδεια χρήσης συνοδεύεται από ένα σύνολο λειτουργιών και επιλογών προσαρμογής προσαρμοσμένες ώστε να ταιριάζουν σε διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης και μεγέθη επιχειρήσεων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιμέρους διαφορές μεταξύ των αδειών μας, προτείνουμε αυτό το άρθρο του Κέντρου βοήθειας. Μάθετε ποιες άδειες προτείνουμε σε μεμονωμένους χρήστες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες.

Εάν έχετε μια δωρεάν έκδοση του AnyDesk για προσωπική χρήση μπορείτε να λάβετε υποστήριξη από την ενότητα Κέντρο βοήθειας . Εκεί θα βρείτε μια ενότητα με Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις λειτουργίες και τη χρήση του AnyDesk.Οι χρήστες με άδεια χρήσης επί πληρωμή υποβάλουν ένα αίτημα υποστήριξης συμπληρώνοντας τη contact form στον ιστότοπό μας ή στην πύλη χρηστών my.anydesk.com .

Προτείνεται από

Δεν έχετε αποφασίσει ακόμη;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εγγραφείτε για νέα, συμβουλές και πολλά ακόμα

Loading captcha...