Χρησιμοποιούμε cookies. Μπορείτε να τα απενεργοποίησετε εδώΡυθμίσεις Cookie. Δείτε επίσης Πολιτική απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε cookies. Απενεργοποιείστε τα εδώ Ρυθμίσεις Cookie. Δείτε επίσης Πολιτική απορρήτου.
Χρησιμοποιήστε την home office λύση μας - Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Αποκτήστε το AnyDesk για Windows

Λήψη τώρα

Windows, v6.0.8 (3,7 MB)

Λήψη AnyDesk

Το AnyDesk σάς επιτρέπει να εργάζεστε από απόσταση, από όπου και αν βρίσκεστε. Χρησιμοποιήστε το AnyDesk κάθε φορά που χρειάζεστε πρόσβαση σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, είτε βρίσκεστε σε οποιοδήποτε σημείο στο γραφείο σας είτε στην άλλη πλευρά του κόσμου. Ξεκινήστε το αρχείο AnyDesk.exe που έχετε κατεβάσει και είστε έτοιμοι.

Version 6.0.8

1 Σεπ 2020

 • autorenewImproved iOS support:
  Support for improved connections to iOS devices.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a couple of small bugs.
Version 6.0.7

28 Ιουλ 2020

 • bug_reportAnyDesk closes immediately after start:
  Fixed bug that could cause AnyDesk to close immediately after starting.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a couple of small bugs.
Version 6.0.6

21 Ιουλ 2020

 • bug_reportAdress Book bugfixes:
  Fixed crash in Address Book. Fixed renaming of Address Book entries.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a couple of small bugs.
Version 6.0.5

10 Ιουλ 2020

 • autorenewLanguages support:
  Updated translations for various languages.
 • bug_reportAddress Book:
  Made the Address Book open on startup again.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a couple of small bugs.
Version 6.0.0

25 Ιουν 2020

 • fiber_newTwo-Factor Authentication:
  When enabled, an additional dialog will be shown after authentication by password or token, requesting a time-based one-time password provided by a third device. This feature requires an app supporting TOTP.
 • fiber_newWake-on-Lan:
  When enabled, devices running AnyDesk that are currently in sleep mode can be woken up by other AnyDesk devices in the same local network.
 • fiber_newWindows Group Policies:
  AnyDesk now checks the Windows Registry for settings provided via Windows Domain Group Policies. This can only be disabled on Custom Clients.
 • fiber_newMultiple password for Unattented Access:
  Unattended Access now allows the setup of multiple secondary passwords. Each of the password can be bound to different permissions. This feature requires the use of Windows Group Policies.
 • fiber_newFlexible Session Recordings:
  Session Recordings can now be started and stopped at any time.
 • autorenewInteractive Access improvement:
  Immediately installing AnyDesk now allows to connect to that Desk directly from the beginning.
 • autorenewUser interface improvements:
  User interface has been updated and now also allows to hide the sidebar on the left and the Remote Desk box.
 • autorenewSecurity improvement:
  AnyDesk now supports Perfect Forward Secrecy to strengthen its already strong security for data transfer.
 • autorenewRemote printing improvement:
  AnyDesk now allows to pring local files on the remote computer.
 • autorenewMulti-monitor suppport:
  Hotkeys can now be used to switch between the remote monitors. Hotkey combination Ctrl+Alt+Shift+left/right to iterate monitors. Hotkey combination Ctrl+Alt+Shift+numpad_number to switch to a specific monitor.
 • autorenewImproved installation process:
  Reduced the amount of UAC dialogs shown during installation of different components of AnyDesk.
 • autorenewLanguage support:
  Updated translations for various languages.
 • bug_reportRemote printing in Windows 7:
  Fixed a remote printing in Windows 7.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a lot of small bugs.
Version 5.5.3

9 Απρ 2020

 • bug_reportBugfix:
  Fixed a timer duration exceeding integer boundaries.
Version 5.5.2

3 Απρ 2020

 • autorenewError handling:
  Improved error handling.
 • bug_reportCustom client:
  Fixed Privacy Mode for Custom Clients.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a couple of small bugs.
Version 5.5.0

11 Μαρ 2020

 • fiber_newInvitation link in main view:
  Reintroduced the invitation link in the main view. This feature requires a properly set up default mail client to work.
 • fiber_newSend support information feature:
  The link 'Send Support Information...' on the page 'About AnyDesk' in the settings now tries to create an e-mail. This feature requires a properly set up default mail client to work.
 • fiber_newSettings page:
  Added an option to set up an Alias on the UI settings page.
 • fiber_newIncoming session new feature:
  The backend user can now accept an incoming session request and immediately request elevation.
 • autorenewDiscovery feature security:
  Significantly improved security of Discovery feature.
 • autorenewSession UI improvement:
  The toolbar can now be hidden during a session via the session tab menu. The remote activity indicators can now be de-/activated by clicking on them.
 • bug_reportFile Manager:
  The File Manager enabled file upload even though it was disallowed. An additional monitor appeared on opening the File Manager.
 • bug_reportCustom client:
  Custom Clients may have cut ID and Alias in a list view. Custom Clients allowing only incoming sessions did not support Remote Restart.
 • bug_reportService:
  Fixed a deadlock in the service making it unresponsive to session requests. Fixed a crash in the service when connecting to multiple IDs at once.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed couple of small bugs and occasional crashes.
Version 5.4.2

18 Δεκ 2019

 • bug_reportBugfixes:
  Fixed some minor bugs.
Version 5.4.0

21 Νοε 2019

 • fiber_newNew Privacy feature for Windows 8 and 10:
  Enabling privacy mode during a session will turn off the monitor on the remote side so the screen content is hidden.
 • fiber_newSeeking in session player:
  Session player can now jump into specific point in time.
 • fiber_newAddress Book usability:
  Address Book items offer to create TCP tunnel.
 • bug_reportFile Manager:
  File Manager address field now handles Enter key properly and shows remote folder content after switching sides.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed automatic registration of aliases in custom namespaces and couple of other small bugs.
Version 5.3.3

1 Οκτ 2019

 • fiber_newUsability:
  Address field is now in focus upon window start.
 • fiber_newAndroid compatibility:
  Added support for Android special keys.
 • fiber_newTranslations:
  Translations have been updated.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed couple of small bugs.
Version 5.3.2

9 Σεπ 2019

 • fiber_newNew set of permissions used during unattended access:
  New permissions must be enabled and will used in case session has been started using password or token.
 • autorenewPerformance and Usability:
  Improved performance and usability of the new user interface.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a couple of small bugs.
Version 5.2.2

12 Ιουλ 2019

 • fiber_newDiscovered clients in search:
  Discovered clients can be searched for now by using user name, Alias, client ID, machine name and operating system.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a couple of small bugs.
Version 5.2.1

7 Ιουν 2019

 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a couple of small bugs.
Version 5.2.0

6 Ιουν 2019

 • fiber_newCustom Client Layout:
  Added a new minimalistic layout for customer generated clients that only support incoming connections.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a couple of small bugs.
Version 5.1.2

27 Μαϊ 2019

 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a crash when AnyDesk could not find a preview image.
 • autorenewWelcome Panel:
  Changed images for welcome panel.
Version 5.1.1

23 Μαϊ 2019

 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a few major and minor bugs.
 • autorenewUsability:
  A couple small usability improvements.
Version 5.1.0

15 Μαϊ 2019

 • fiber_newTCP Tunnels:
  Added TCP Tunneling (or Port-Forwarding) for running sessions.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed many major and minor bugs.
 • autorenewPerformance and Usability:
  Improved performance and usability of the new user interface.
 • autorenewTranslations:
  Improved translations.
Version 5.0.5

12 Απρ 2019

 • bug_reportBugfixes:
  Fixed several bugs that occasionally lead to crashes and freezes.
 • autorenewInstaller:
  Progressbar for the installer.
 • autorenewTranslations:
  Updated polish translations.
 • autorenewWelcome Tab:
  Updated the welcome tab.
Version 5.0.4

8 Απρ 2019

 • bug_reportBugfixes:
  Stability improvements and fixed default audio record settings.
Version 5.0.3

5 Απρ 2019

 • bug_reportBugfixes:
  Fixed many minor bugs.
 • autorenewUpdated translations:
  Updated translations for Chinese, Portuguese, French and Russian.
Version 5.0.2

4 Απρ 2019

 • bug_reportAddress Book:
  Fixed a few minor bugs in the Address Book.
 • bug_reportCommand Line:
  Security improvements regarding blocking outgoing sessions.
 • bug_reportAuto Discovery:
  Start Auto-Discovery automatically when AnyDesk is installed.
 • autorenewAddress Book:
  Added the right click menu.
Version 5.0.1

29 Μαρ 2019

 • autorenewUser Interface:
  Small improvements of the new user interface.
 • bug_reportStability:
  Fixed a rare case that can cause AnyDesk to not respond or crash.
 • bug_reportConnection Trace:
  Tracefile was sometimes not stored correctly when AnyDesk is installed.
Version 5.0.0

27 Μαρ 2019

 • fiber_newNEW User Interface:
  Completely new and modern design for AnyDesk with many usability improvements.
 • fiber_newAddress book:
  Greatly improved address book with drag & drop and better handling.
 • fiber_newRemote Printing:
  Support for remote printing on Windows 7, 8 and 10.
 • fiber_newAuto Discovery:
  New feature that allows AnyDesk to find other clients inside your local network.
 • bug_reportRemote Cursor:
  Fixed bugs relating to the remote cursor and fullscreen mode.
 • bug_reportStability:
  Fixed several bugs that can lead to crashes in special situations.
 • autorenewLocalization:
  Updated translations.

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις για ειδικές προσφορές, προϊόντα και εκδηλώσεις της AnyDesk