Używamy plików cookies. Możesz zrezygnować i wyłączyć je w naszym {link}. Zobacz nasze {link} aby uzyskać więcej informacji. Używamy plików cookies. Zrezygnuj w naszym {link}. Zobacz także nasze {link}.
keyboard_arrow_up

Pobierz AnyDesk dla systemu Windows

Pobierz teraz

Windows, v5.4.2 (3,2 MB)

Odkryj AnyDesk - Twoje oprogramowanie do zdalnego pulpitu dla systemu Windows

 • Połącz pulpity poszczególnych urządzeń klientów z systemem Windows i serwerami poprzez zdalny dostęp.
 • Włącz natychmiastowe wsparcie i zarządzanie na żywo poprzez zdalną kontrolę wszystkich urządzeń z systemem Windows.
 • Skorzystaj z płynnego połączenia zdalnego pulpitu z systemem Windows dzięki zapierającej dech w piersiach szybkości klatek, wydajności pasma i niezauważalnym opóźnieniom.
 • Pracuj wspólnie z łatwością i komunikuj się online za pomocą zdalnego dostępu do pulpitów urządzeń z systemem Windows.

Zdalny dostęp do systemu Windows 10: zarządzanie wszystkimi pulpitami systemu Windows jednocześnie za pomocą AnyDesk

AnyDesk umożliwia Ci nawiązywanie połączeń ze zdalnym pulpitem w systemie Windows 10 i otwiera bezprecedensowe możliwości współpracy online i zarządzania Twoją siecią IT. Z AnyDesk możesz pracować zdalnie z każdego miejsca!

Dynamiczna wydajność dla płynnego zdalnego dostępu do systemu Windows

Dzięki płynnemu działaniu AnyDesk możesz nawiązywać pozbawione zakłóceń połączenia z pulpitem zdalnym w systemie Windows i zaoferować swoim klientom doskonałe wsparcie na odległość. Konferencje internetowe i udostępnianie plików są tak proste, jak nigdy dotąd. Możliwość dostosowania oprogramowania Twojego zdalnego pulpitu za pomocą własnej marki i logo skutecznie podkreśla tożsamość firmy i sprawia, że aplikacja do zdalnego dostępu staje się jeszcze bardziej wiarygodna dla Twoich partnerów.

Guy sitting at his desk with performant PC

Sprostaj profesjonalnym wyzwaniom dzięki elastycznym rozwiązaniom zdalnego pulpitu dla systemu Windows

Pobierz mały plik AnyDesk o pojemności 3 MB i zakończ pilne zadania w podróży dzięki przyjaznemu interfejsowi. AnyDesk jest kompatybilny nie tylko z systemem Windows 10, ale również z wieloma innymi systemami i ich różnymi wersjami włączając iOS, macOS, Linux i Android. Co więcej, AnyDesk ułatwia zarządzanie kontaktami i połączeniami na pulpicie zdalnym oraz wszystkimi ustawieniami i konfiguracjami w systemie Windows, dzięki czemu możesz skoncentrować się na projektach, a nie na sprawach administracyjnych.

Hand balancing several devices

Kompleksowe zabezpieczenia dla połączenia Twojego zdalnego pulpitu w systemie Windows

Wszechstronna technologia szyfrowania TLS 1.2 AnyDesk i nieustanna weryfikacja połączeń zapewniają pełną prywatność i ochronę danych. Tylko autoryzowane biura mogą wymagać zdalnego dostępu do komputera za pośrednictwem AnyDesk. Dzięki AnyDesk Enterprise możesz utworzyć autonomiczną, prywatną sieć, która w pełni chroni Twoje dane podczas pracy na zdalnych pulpitach Windows.

Safe remote controls several devices

Zaprojektowane dla systemu Windows


Oprogramowanie pulpitu zdalnego AnyDesk dla komputerów z systemem Windows jest dostosowane do najnowszych urządzeń pracujących na tym systemie jak również kompatybilne z wcześniejszymi wersjami systemu Windows.

Szybkie pobieranie i mały rozmiar pliku


AnyDesk dla Windows 10 ma lekki design, może być pobrany szybko i bezpiecznie, dzięki czemu możesz natychmiast rozpocząć zdalne sterowanie urządzeniami Microsoft.

Darmowe aktualizacje


Aktualizacje ze zdalnych pulpitów AnyDesk dla Windows 10 są stałe i bezpłatne.

Version 5.4.2

2019-12-18

 • bug_reportBugfixes:
  Fixed some minor bugs.
Version 5.4.0

2019-11-21

 • fiber_newNew Privacy feature for Windows 8 and 10:
  Enabling privacy mode during a session will turn off the monitor on the remote side so the screen content is hidden.
 • fiber_newSeeking in session player:
  Session player can now jump into specific point in time.
 • fiber_newAddress Book usability:
  Address Book items offer to create TCP tunnel.
 • bug_reportFile Manager:
  File Manager address field now handles Enter key properly and shows remote folder content after switching sides.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed automatic registration of aliases in custom namespaces and couple of other small bugs.
Version 5.3.3

2019-10-01

 • fiber_newUsability:
  Address field is now in focus upon window start.
 • fiber_newAndroid compatibility:
  Added support for Android special keys.
 • fiber_newTranslations:
  Translations have been updated.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed couple of small bugs.
Version 5.3.2

2019-09-09

 • fiber_newNew set of permissions used during unattended access:
  New permissions must be enabled and will used in case session has been started using password or token.
 • autorenewPerformance and Usability:
  Improved performance and usability of the new user interface.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a couple of small bugs.
Version 5.2.2

2019-07-12

 • fiber_newDiscovered clients in search:
  Discovered clients can be searched for now by using user name, Alias, client ID, machine name and operating system.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a couple of small bugs.
Version 5.2.1

2019-06-07

 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a couple of small bugs.
Version 5.2.0

2019-06-06

 • fiber_newCustom Client Layout:
  Added a new minimalistic layout for customer generated clients that only support incoming connections.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a couple of small bugs.
Version 5.1.2

2019-05-27

 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a crash when AnyDesk could not find a preview image.
 • autorenewWelcome Panel:
  Changed images for welcome panel.
Version 5.1.1

2019-05-23

 • bug_reportBugfixes:
  Fixed a few major and minor bugs.
 • autorenewUsability:
  A couple small usability improvements.
Version 5.1.0

2019-05-15

 • fiber_newTCP-Fordwarding:
  Added TCP-Forwarding for running sessions.
 • bug_reportBugfixes:
  Fixed many major and minor bugs.
 • autorenewPerformance and Usability:
  Improved performance and usability of the new user interface.
 • autorenewTranslations:
  Improved translations.
Version 5.0.5

2019-04-12

 • bug_reportBugfixes:
  Fixed several bugs that occasionally lead to crashes and freezes.
 • autorenewInstaller:
  Progressbar for the installer.
 • autorenewTranslations:
  Updated polish translations.
 • autorenewWelcome Tab:
  Updated the welcome tab.
Version 5.0.4

2019-04-08

 • bug_reportBugfixes:
  Stability improvements and fixed default audio record settings.
Version 5.0.3

2019-04-05

 • bug_reportBugfixes:
  Fixed many minor bugs.
 • autorenewUpdated translations:
  Updated translations for Chinese, Portuguese, French and Russian.
Version 5.0.2

2019-04-04

 • bug_reportAddress Book:
  Fixed a few minor bugs in the Address Book.
 • bug_reportCommand Line:
  Security improvements regarding blocking outgoing sessions.
 • bug_reportAuto Discovery:
  Start Auto-Discovery automatically when AnyDesk is installed.
 • autorenewAddress Book:
  Added the right click menu.
Version 5.0.1

2019-03-29

 • autorenewUser Interface:
  Small improvements of the new user interface.
 • bug_reportStability:
  Fixed a rare case that can cause AnyDesk to not respond or crash.
 • bug_reportConnection Trace:
  Tracefile was sometimes not stored correctly when AnyDesk is installed.
Version 5.0.0

2019-03-27

 • fiber_newNEW User Interface:
  Completely new and modern design for AnyDesk with many usability improvements.
 • fiber_newAddress book:
  Greatly improved address book with drag & drop and better handling.
 • fiber_newRemote Printing:
  Support for remote printing on Windows 7, 8 and 10.
 • fiber_newAuto Discovery:
  New feature that allows AnyDesk to find other clients inside your local network.
 • bug_reportRemote Cursor:
  Fixed bugs relating to the remote cursor and fullscreen mode.
 • bug_reportStability:
  Fixed several bugs that can lead to crashes in special situations.
 • autorenewLocalization:
  Updated translations.
Version 4.3.0

2018-12-14

 • autorenewTerminal Sessions List for Windows Server:
  All windows sessions on a server are shown as list to choose from, when connecting to a Windows server and no terminal session is specified with the ID.
 • autorenewCommand Line - File Manager Session:
  New command line parameter “—file-transfer” available. Start a file manager session from the command line.
 • fiber_newActive Session List:
  Added the active session list, allowing to terminate running sessions within the FrontEnd. Users can now control their sessions directly in AnyDesk.
 • autorenewMouse Cursor:
  Mouse cursor is now shown normally when no physical mouse is connected to the remote device.
 • bug_reportResolved several crashes:
  Fixed rare issues in context of mouse, incoming session and installation process under certain conditions.
 • autorenewAddress Book:
  Corrections in list view and filtering in the address book.
Version 4.2.3

2018-08-22

 • fiber_newConnection Method:
  Direct connections can now be manually disabled in the settings.
 • bug_reportRemote Restart:
  Fixed auto-reconnect of the remote restart feature.
 • bug_reportCrash resolved:
  Resolved a rare crash on incoming sessions.
 • bug_reportImage Issue:
  Some connections would not display an image on draw which is now forwarded to GDI.
 • bug_reportApp Startup:
  The standard distribution of AnyDesk did not start when a previously installed MSI version of AnyDesk was not uninstalled correctly.
Version 4.2.2

2018-07-18

 • bug_reportAlias input method repaired:
  An alias could not be registered in case ‘@ad’ was not appended.
 • bug_reportSecuring the ID:
  On successful alias registration a hint is shown, that the user has to take care of his alias and store his config to a save place to not lose the ID.
Version 4.2.1

2018-07-17

 • bug_reportResolved crash for devices with no mouse:
  Fixed a crash which could occur after one minute when there is no mouse attached to the system.
 • bug_reportCorrected behavior:
  Fixed packets being dumped which should only be dumped in debug mode.
 • bug_reportResolved crash on startup:
  Fixed a rare crash which occured immediately after starting AnyDesk.
Version 4.2.0

2018-07-12

 • fiber_newClipboard:
  Clipboard file transfer can now be disabled in the security settings.
 • fiber_newNew privacy settings available:
  The preview image can now be disabled in the privacy settings.
 • fiber_newText Input:
  'Select all' is now supported by most edits.
 • fiber_newSession Comments:
  The session comment section can now be disabled.
 • bug_reportD3D Crash fixed:
  Fixed a crash in D3D render mode.
 • bug_reportCompatibility for remote mouse cursor:
  Fixed a crash related to the 'Follow remote mouse cursor' feature.
 • bug_reportSecurity enhancement:
  Fixed a bug which made it possible to set up a password not meeting the password safety requirements for unattended access.
 • fiber_newOptimized Condition:
  Fixed a race condition that could occur during requesting an alias.
 • bug_reportClipboard Permissions corrected:
  When pasting a file after disabling the clipboard, the file copy operation got stuck. File transfer is now cancelled when clipboard sync is disabled.
 • bug_reportSuccessful bug hunting:
  Fixed a rare bug which made AnyDesk crash immediately on startup.
Version 4.1.3

2018-06-12

 • autorenewSession comment improved:
  Made the session comment section multiline again.
 • bug_reportHotkey transmisson fixed:
  File transfer sessions no longer transmits hotkeys.
 • bug_reportOS DLL fix for Win7:
  Fixed DLL preloading vulnerability in Windows 7 SP1.
 • bug_reportVulnerability fixed:
  Thanks go to Kushal Arvind Shah of Fortinet’s FortiGuard Labs for reporting this vulnerability to us.
Version 4.1.2

2018-05-28

 • bug_reportFixed Bug:
  Fixed a bug in the security panel which made it impossible to set a password.
 • bug_reportFixed Bug:
  Fixed navigation to the drive selection view in file transfer mode.
Version 4.1.1

2018-05-28

 • bug_reportFile Manager repaired:
  Fixed a bug which made it impossible to go up two folders in succession in file transfer mode.
 • bug_reportCaps Lock Fixed:
  Fixed caps lock in translation keyboard mode.
Version 4.1.0

2018-05-17

 • autorenewImportant security update:
  This is an important security release, please update as soon as possible.
 • autorenewVulnerability fix:
  Prevented DLL preloading vulnerability in Windows 7 SP1. Thanks go to Kushal Arvind Shah from Fortinet for reporting this vulnerability to us.
 • fiber_newLibrary Update:
  Updated OpenSSL library to the latest version.
 • bug_reportFixed problem on request:
  Fixed monitor reactivation when the monitor is in sleep mode and there is an incoming connection.
 • bug_reportUpdate:
  Fixed manual update link when auto-update is disabled.
 • bug_reportFixed request failure:
  Fixed a bug that prevented further connections to a computer, if a previous connection to that computer failed.
 • bug_reportKeyboard Input:
  Fixed keyboard problems that occurred in conjunction with the right shift button.
Version 4.0.1

2018-04-10

 • fiber_newExtended support for Terminal Server:
  On connecting to a terminal server the user can choose now if to connect to the console session or a specific user. As an alternative a fully specified address can be used to directly connect to a specific user.
 • fiber_newAdded file manager session type:
  The file manager can also be used during a normal session.
 • fiber_newSession recording and playback:
  Enable this option under “privacy” in the options tab.
 • fiber_newSession auto-locking:
  Optional auto-locking of the Windows session on AnyDesk session end.
 • fiber_newFollow mouse cursor:
  When activated, the monitor selection follows the remote mouse cursor.
 • fiber_newAuto-Update:
  AnyDesk can now update to the latest version automatically.
 • fiber_newPick your Alias:
  The user can now choose an alias after installation.
 • bug_reportConnect to IP/Hostname via CLI:
  Fixed a bug which made it impossible to connect to an IP/Hostname using the command line.
Version 3.7.0

2018-01-10

 • bug_report[Security] Fixed Permission Reset:
  Fixed a bug where the permissions could be reset during the session.
 • bug_reportFixed Main Window Rendering:
  In some cases, the AnyDesk main window was not rendered correctly in Windows 10 (showing transparent areas).
Version 3.6.3

2017-11-17

 • bug_report[Crash] Tray Icon Termination:
  Fixed a crash when terminating AnyDesk using the tray icon while sessions were running.
 • bug_reportWindows 10 Black Image:
  Under rare conditions, connecting to Windows 10 showed no image/a black image.
 • bug_report[Security] Clipboard Permission:
  Clipboard permission works again.
 • bug_reportSAS (Ctrl+Alt+Del):
  Fixed SAS (Ctrl+Alt+Del) which did not work under some conditions on Windows Vista and upwards.
 • bug_reportScreen Rotation on Windows 10:
  On some Windows 10 systems, AnyDesk did not work when the monitor was rotated. On these systems, AnyDesk should now transmit the monitor content normally.
 • bug_reportF[Crash] Adress Book Closure:
  Fixed two rarely occuring crashes on address book closure.
 • bug_reportDisallowed License Key Change:
  Disallowed to change the license key if settings are disabled.
Version 3.6.2

2017-10-17

 • bug_reportFixed Address Book Behaviour for Free/Lite:
  Trying to add an address from the speed dial to an address book with a license of type free or lite opened a dialog instead of the address book.
 • bug_reportScreensaver Setting Restored Properly:
  Fixed screensaver settings on AnyDesk session termination. This was broken due to a bug in Windows.
 • bug_reportSession Comment Dialog:
  Fixed session comment dialog which could appear twice.
 • bug_reportFixed Custom MSI Conflict:
  Fixed strange behaviour of custom version occuring in case a custom MSI version is installed. This broke the clipboard for example.

Subskrybuj nasz newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać okazjonalne informacje dotyczące ofert specjalnych, produktów i wydarzeń związanych z AnyDesk