Używamy plików cookie. Możesz zrezygnować i wyłączyć je w naszym Ustawienia plików cookie. Zobacz nasze Polityka prywatności, aby uzyskać więcej informacji. Używamy plików cookie. Zrezygnuj z nich w naszym Ustawienia plików cookie. Zobacz również nasze Polityka prywatności.

Skonfiguruj licencję AnyDesk już teraz

Dowiedz się, jak rozpocząć korzystanie z AnyDesk po raz pierwszy. Obejmuje to ważne tematy, takie jak dostęp nienadzorowany, konfigurowanie licencji i ustawienia zabezpieczeń.

Pobierz AnyDesk na www.anydesk.com

AnyDesk można łatwo zainstalować za pomocą jednego kliknięcia.

Aby włączyć dostęp nienadzorowany, musisz dostosować ustawienia zabezpieczeń

Zastosuj klucz licencyjny, logując się do  my.anydesk.com

Gratulacje, Twoja licencja jest już skonfigurowana i możesz od razu rozpocząć pracę!

Zapisz się, aby otrzymywać informacje i porady